วิสัยทัศน์  บก.สอ.บช.ตชด.......เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติการพิเศษและการส่งกำลังทางอากาศ...