หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

งานการเงิน

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560(1)

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560(2)

เกณฑ์การประเมิน ปี 60

งบทดลอง ปีงบประมาณ 64

งบทดลอง เดือน ธ.ค. 63

รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ธ.ค. 63

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 63

- งบทดลอง เดือน พ.ย. 63

- รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน พ.ย. 63

- การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 63

- งบทดลอง เดือน ต.ค. 63

- รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ต.ค. 63

- การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 63

งบทดลอง ปีงบประมาณ 63

- งบทดลอง เดือน ก.ย. 63

- รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ก.ย. 63

- การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 63

งบทดลอง เดือน ส.ค. 63

- รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน  ส.ค. 63 

งบทดลอง เดือน ก.ค. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน  ก.ค. 63

 - งบทดลอง เดือน มิ.ย. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน  มิ.ย. 63

 - งบทดลอง เดือน พ.ค. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน  พ.ค. 63

 - งบทดลอง เดือน เม.ย. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน เม.ย. 63

 - งบทดลอง เดือน มี.ค. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน มี.ค. 63

 - งบทดลอง เดือน ก.พ. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ก.พ. 63

 - งบทดลอง เดือน ม.ค. 63

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ม.ค. 63

 - งบทดลอง เดือน ธ.ค. 62

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ธ.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน พ.ย. 62

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน พ.ย. 62

 - งบทดลอง เดือน ต.ค. 62

 - รายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ต.ค. 62

งบทดลอง ปีงบประมาณ 62

 - งบทดลอง เดือน ก.ย. 62 

 - งบทดลอง เดือน ส.ค. 62 

 - งบทดลอง เดือน ก.ค. 62 

 - งบทดลอง เดือน มิ.ย. 62

 - งบทดลอง เดือน พ.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน เม.ย. 62

 - งบทดลอง เดือน มี.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน ก.พ. 62

 - งบทดลอง เดือน ม.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน ธ.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน พ.ย. 61

 - งบทดลอง เดือน ต.ค. 61

งบทดลอง ปีงบประมาณ 61

- งบทดลอง เดือน ก.ย. 61

- งบทดลอง เดือน ส.ค. 61

- งบทดลอง เดือน ก.ค. 61

- งบทดลอง เดือน มิ.ย. 61

 - งบทดลอง เดือน พ.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน เม.ย. 61

 - งบทดลอง เดือน มี.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน ก.พ. 61 

 - งบทดลอง เดือน ม.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน ต.ค. 60

 - งบทดลอง เดือน พ.ย. 60

 - งบทดลอง เดือน ธ.ค. 60 

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view