หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ


แสดงความคิดเห็น

9 ตุลาคม 2563

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 

30 กรกฎาคม 2563

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

29 กรกฎาคม 2563

- ประกวดราคาจ้างถนนลาดยางมะตอย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มิถุนายน 2563

- ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ เเละ 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

11 มิถุนายน 2563

- ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

27 พฤษภาคม 2563

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

30 เมษายน 2563

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตงลงเป็นหนังสือ

3 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขนาด๒.๕ตัน จำนวน ๖ คัน

26 มีนาคม 2563

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

23 มีนาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยต้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานเเละที่ประทับ

17 มีนาคม 2563

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

5 มีนาคม 2563

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

14 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

28 มกราคม 2563

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

7 มกราคม 2563

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 แห่ง

3 ตุลาคม 2562

 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
 - รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
 - รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4


27 กันยายน 2562

 - ประกวดตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรและตราสัญลักษณ์

13 สิงหาคม 2562

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ

12 กรกฎาคม 2562 

- เผยแพร่แผนกมาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

- จ้างเหมาซ่อมเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ

02 พฤษภาคม 2562

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

23 เมษายน 2562

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒

21 มีนาคม 2562

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุน 4 รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2562

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุน 4 รายการ

23 มกราคม 2562

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

21 กันยายน 2561

- ประกาศประกวดราคาการจ้างปรับปรุงอาคารโรงพับร่ม

19 กันยายน 2561

- ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมพร้อมที่อาบน้ำ จำนวน 2 หลัง

17 กันยายน 2561

- ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างคลังเก็บอุปกรณ์

16 สิงหาคม 2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของอุปกรณ์เคื่องใช้

31 กรกฎาคม 2561

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของอุปกรณ์สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ

22 มีนาคม 2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระสุน

15 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยุทธภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

7 มีนาคม 2561

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืน จำนวน ๒ รายการ

8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

31 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อไฟฉายติดปืนให้แสงสองระบบ

19 มกราคม 2561

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบการสื่อสารและบัญชาการทางยุทธวิธี

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์ (5.11CAMS2.0)

18 มกราคม 2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์

16 มกราคม 2561

- ประกวดราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์(๕.๑๑CAMS๒.๐) จำนวน ๕๐ ใบ

10 มกราคม 2561

- ประกวดราคาซื้อไฟฉายติดปืนให้แสง ๒ ระบบ(แสงปกติแสงIR) จำนวน ๕๐ อัน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

03 มกราคม 2561

- ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์จำนวน 1 คัน

- ประกวดราคาซื้อระบบการสื่อสารและบัญชาการทางยุทธวิธี จำนวน 1 ชุด

25 ธันวาคม 2560

- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดับเบิลแค็บพร้อมอุปกรณ์ลากจูง จำนวน 2 คัน

- ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

20 ธันวาคม 2560

- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 10-15 ที่นั่ง

1 ธันวาคม 2560

- ประกวดราคาซื้อซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๐-๑๕ ที่นั้ง จำนวน ๒ คัน

27 พฤศจิกายน 2560

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย

- เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการพร้อมสิ่งก่อสร้าง

21 พฤศจิกายน 2560

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

- ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา การจ้า่งก่อสร้างอาคารกองบังคับการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

8 พฤศจิกายน 2560

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 
- เอกสารแนบท้าย


26 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุโมงลมสำหรับการฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง

10 สิงหาคม 2560 

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอุโมงค์ลม สำหรับการฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเอง 

 - ดาวน์โหลดเอกสาร


04 สิงหาคม 2560 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอุโมงค์ลมสำหรับการฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเอง

 - เอกสารร่างประกาศ

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุโมงค์ลม

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งกองร้อย อาคารหมายเลข สอ.1/46 ทะเบียนที่ราชพัสดุ พบ. 1751 จำนวน 1 หลัง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคารจำนวน 50ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ด้วยวิธีาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)

แบบสัญญาซื้อขาย

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร


เงื่อนไขประกอบการจัดหาเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง จำนวน 50 ชุด

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)

แบบสัญญาซื้อขาย

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง


เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการจัดหาเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง จำนวน  50 ชุด

ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบสะพายหลัง จำนวน  50 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารประกวดราคาซื้อรถอาวุธพิศษปิดท้ายขบวน จำนวน 4คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะรถอาวุธพิเศษปิดท้ายขบวน

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)

แบบสัญญาซื้อขาย

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3เฟส 4สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลโวลต์แอมแปร์(KVA)จำนวน 1แห่ง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


คุณลักษณะเฉพาะรถอาวุธพิเศษปิดท้ายขบวน

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)

แบบสัญญาซื้อขาย

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสาร1-6


คุณลักษณะเฉพาะรถมินิบัส

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)

แบบสัญญาซื้อขาย

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร1-7

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระะบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลโวลต์แอมแปร์ (KVA) จำนวน 1 แห่ง  ตามประกาศ บก.สอ.บช.ตชด.  ลงวันที่ 4 พ.ย.59  

สรุปผลการปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้า/โครงการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ 

ประกาศ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางราชการ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ จ.09/2559

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางราชการ จำนวน 3 รายการ


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ


 ประกาศประกวดราคาซ่อมถนนลาดยางบริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจทะเบียนที่ราชพัสดุลำดับที่ พบ.1848  

เอกสารประกวดราคา ซ่อมแซมถนน    1.1 ผังบริเวณซ่อมถนน    1.1.2 ผังลาดยาง บ้านพัก    1.2 แบบใบเสนอราคา_e-bidding   1.3  แบบสัญญาจ้าง      1.4 หลักประกันสัญญา_จ้าง       1.5  เรือน นิยาม        1.6 แบบบัญชี        

 1.7  ราคากลาง โดย คณะกรรมการ EGP_2    1.8 บัญชีสรุป ราคา    1.9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ   

 


**ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน  ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


**ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน  ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-เอกสารการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน  ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 


**ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบผลิตไฟฟ้าแรงงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-ร่างรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และ การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตรและบรรจุโฟม 500 ลิตร พร้อมหัวฉีด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  -เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตรและบรรจุโฟม 500 ลิตร พร้อมหัวฉีด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่างแบบ2 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  -เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่างแบบ2 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


++ผลสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ ราย

ประกาศ บก.สอ.บช.ตชด. เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ระยะทาง 258 เมตร จำนวน 1 แห่ง 

เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)เลขที่ จ.04/2559 
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา จํานวน 4 หลัง ตามประกาศ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ประกาศ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรื่องประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา จํานวน 4 หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  (ร่าง)

-เอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๔ หลัง

1.1(1)แบบเลขที่ 15-2558(1)

1.1(1)แบบเลขที่ 15-2558(2) 

1.1(2) แบบแปลนผังบริเวณ

1.1(3) แบบแผ่นป้าย

1.2 แบบใบเสนอราคา_e-bidding_

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4หลักประกันสัญญา_จ้าง 

1.5 สูตรการปรับราคา _ค่าK_

1.6  เรือน นิยาม 

1.7 แบบบัญชี

1.8 ปร.4 โดยกรรมการ 

1.8 ปร.5 

1.9 บัญชีรายการก่อสร้าง  ปร.4 

1.9 บัญชีสรุป ราคา 

****ดูจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง


                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view