หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

แอปพลิเคชั่น การออกเสียงประชามติ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

 “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่ง กกต. ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนสามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรีทั้งระบบ Android IOS และ Window Phone จำนวน 3 แอปพลิเคชั่น คือ

1.แอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ (Smart Info) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการออกเสียงประชามติ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.แอพพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็จะสามารถทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่ตั้งหน่วย ลำดับการใช้สิทธิ์ และแผนที่นำทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิ

3.แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• รายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง
• เพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริต
• เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต

สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ect.go.th/th

       


 
   

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view