หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

ดูจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

         ดาวน์โหลดเอกสาร  

         - ขอบ เขตของงาน ( Terms of Reference:TOR )            

         -เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์                       

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

           -เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ๑ 

           -เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ๒        

          กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑หลัง

          กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑หลัง

 
   

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view