หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

เสด็จฯต้นน้ำเพชรบุรี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จต้นน้ำเพชร ส.ค.2537
(ข้อมูลจาก พล.ต.ต.ปรีชา บุญสุข ผบก.สอ.บช.ตชด.)


เมื่อปีพ.ศ.2537 ประมาณเดือนมิ.ย. ขณะที่ข้าฯดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.สอ.ตชด. ได้รับคำสั่งจากพ.ต.อ.โกสินทร์ บุญสร้าง ผกก.สอ.ตชด.
(ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ปัจจุบันเกษียรราชการแล้วในตำแหน่ง รองผบช.ตชด.)ให้เป็นหัวหน้าชุดสำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่เสด็จ
ในการเสด็จสำรวจต้นลำน้ำเพชรบุรีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซึ่งจะเป็นการเสด็จสำรวจทางน้ำด้วยเรือยางและประทับแรมในพื้นที่ด้วย
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือการสำรวจหาพื้นที่ตั้งเต๊นท์ประทับแรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและคณะผู้ติดตาม
สนามฮ.ชั่วคราวขนาดใหญ่ที่ฮ.ชินุคสามารถลงจอดได้ และเตรียมเส้นทางน้ำเพื่อให้สามารถล่องเรือยางได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง
จากการบินสำรวจทางอากาศพื้นที่บริเวณซับชุมเห็ดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนาทึบ ได้พบพื้นที่ที่เหมาะกับการดัดแปลง
ให้เป็นที่ประทับแรม เนื่องจากเป็นคุ้งน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ราบริมน้ำกว้างพอจะสร้างสนามฮ.ขนาดใหญ่ให้ฮ.ชินุคลงจอดได้และอยู่ใกล้กับ
บริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งเต๊นท์ประทับแรมได้ เมื่อได้ประมวลเรื่องและได้รับความเห็นชอบจากส่วนเกี่ยวข้องแล้วจึงได้นำกำลังชุดกู้ชีพ
พร้อมด้วยเรือยางอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่จำเป็นในการเตรียมพื้นที่และเสบียงอาหารใช้ฮ.หน่วยบินตำรวจหัวหินนำส่งเข้าที่หมายโดยใช้
การดร็อปลงพื้นที่ว่างริมคุ้งน้ำนั้นแล้วเริ่มปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฮ.ชั่วคราว
การเตรียมพื้นที่ต้องพบกับอุปสรรคมากมายเนื่องจากเป็นหน้าฝนและมีพายุเข้าพอดี การตัดกิ่งไม้ในแม่น้ำเพื่อเปิดช่องสำหรับใช้ล่องเรือยาง
เป็นไปด้วยความยากลำบาก ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนเกิดเป็นน้ำป่าไหลบ่าท่วมพื้นที่กวาดข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้เสบียงอาหาร
หายไปกับสายน้ำ ต้องร้องขอให้ฮ.นำเสบียงและเครื่องมือเข้าไปให้ใหม่ก็ติดฝนตกหนักต้องรอจังหวะให้ฝนเบาลงอากาศเปิดพอจะให้ฮ.บิน
เข้าไปได้แต่น้ำได้ท่วมสนามฮ.ชั่วคราวที่ทำไว้ริมน้ำหมด ต้องใช้วิธีทิ้งฟรีดร็อปลงมาให้ ช่วงนี้ก็ทำการปรับพื้นที่สำหรับตั้งเต๊นท์
สร้างแพและท่าเทียบเรือยางจนพายุผ่านไปฝนหยุดตกจึงเริ่มสำรวจและตัดแต่งกิ่งไม้ในลำน้ำเพชรบุรีใหม่แล้วทดสอบการล่องเรือยาง
ตามลำน้ำที่กำหนดจนเป็นที่พอใจจึงกำหนดนายท้ายเรือยางพระที่นั่งแล้วทำการฝึกซ้อมการบังคับเรือจนมั่นใจซึ่งใช้เวลาในการเตรียมการ
ทั้งหมดประมาณ 1เดือน
เมื่อกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงในวันที่ 16ส.ค.2537 พระองค์ท่านเสด็จโดยฮ.ชินุคลงที่สนามฮ.ชั่วคราวที่สร้างไว้แล้ว
เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังจุดที่ได้จัดตั้งเต๊นท์ที่ประทับไว้แล้วเสด็จลงเรือยางพระที่นั่งเพื่อล่องสำรวจสภาพลำน้ำ แล้วประทับแรม
ณ เต๊นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้โดยมีทหารราชองครักษ์ชุดตามเสด็จและตำรวจพลร่มทั้งหญิงและชายถวายความปลอดภัยตลอดการเสด็จครั้งนี้
จากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นซึ่งถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินสำรวจแหล่งต้นน้ำ จากนั้นมีการเสด็จสำรวจแม่น้ำเพชรบุรีใน
เขตตัวเมืองเพชรบุรีอันเป็นพื้นที่กลางน้ำที่แม่น้ำได้รับขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียของชุมชนเมืองตลอดลงไปถึงแหลมผักเบี้ยที่มี
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้น้ำกลับมาสะอาดขึ้นและ
เสด็จสำรวจต่อลงไปจนถึงปากอ่าวบางตะบูนในเขตอำเภอบ้านแหลมที่แม่น้ำเพชรบุรีไหลลงอ่าวไทยถือว่าเป็นปลายน้ำอันเป็นการสำรวจ
แม่น้ำเพชรบุรีจำนวนหลายครั้งในเวลาต่อมา จึงทำให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการที่จะทรงศึกษาสภาพแม่น้ำเพชรบุรี
อย่างเป็นระบบครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำตลอดไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงงานสำรวจแม่น้ำเพชรบุรีทุกครั้งตามที่กล่าวถึงนั้น ข้าฯได้มีโอกาสถวายงานไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่เพื่อ
เตรียมการรับเสด็จและการถวายความปลอดภัยด้วยทุกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

 
   

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view